Technische inspecties Enschede. Door gebeurtenissen zoals het bezwijken van een galerijflat in Leeuwarden of het instorten van een parkeergarage in Eindhoven wordt komt het belang van technische inspecties naar voren.

Wij zijn als ingenieursbureau gevestigd in Enschede en inmiddels gespecialiseerd in het doen van technische inspecties. De volgende stappen zijn hierin te volgen:

  • Verkennend onderzoek / Dossieronderzoek
  • Visuele inspectie
  • Aanvullend onderzoek naar wapening
  • Constructieve beoordeling
  • (indien nodig) Nader onderzoek naar chloride aantasting
  • (indien nodig) Aanvullende constructieve beoordeling

Voor het uitvoeren van de technische inspecties gebruiken wij de volgende apparatuur:

  • Elektromagnetische veldsterktemeter
  • Schmidthamer

Technische inspecties Enschede

Naast het doen van technische inspecties voor (galerij)flats, doen wij ook veel controles en inspecties voor het plaatsen van zonnepanelen. Veel bedrijven plaatsen momenteel zonnepanelen op de daken. Dit vanwege aantrekkelijke subsidieregelingen en de toenemende eisen op het gebied van duurzaamheid.

Wij werken met vaste partijen waarvoor wij de daken doorrekenen op extra belasting. Dit is erg belangrijk, omdat er soms licht wordt gedacht over het plaatsen van zonnepanelen. Panelen zijn immers van zichzelf niet zwaar, en soms wordt de inschatting gedaan ‘dat het wel kan’. Naast dat deze inschatting niet juist kan zijn, moet er ook worden gekeken naar andere dingen. Een voorbeeld is dat er moet worden gekeken naar wateraccumulatie op de daken. Wij hebben veel ervaring met het toetsen van daken op zonnepanelen.

Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Benieuwd naar onze projecten? Klik hier!