Galerijflat

Het Cur-248 protocol voor galerijflats

In mei 2011 is in een galerijflat in Leeuwarden één van de uitkragende galerijplaten bezweken en naar beneden gevallen. Een van de oorzaken was corrosie van het betonstaal in de galerijplaat, daarnaast speelden een hogere permanente belasting en een te lage ligging van wapeningsstaven ook een rol. Toen er werd gekeken bij soortgelijke galerijflats kwam men tot de conclusie dat het geval in Leeuwarden niet uitzonderlijk was. Deze constatering is aanleiding geweest voor het opstellen van een protocol, de CUR-248. Er is vanuit de Overheid bevorderd om onderzoek te doen naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats.

Inspectie

 

Er zijn drie specifieke technische aspecten vastgesteld, die de constructieve veiligheid van uitkragende gewapende betonvloeren van galerijflats, die met name zijn gebouwd in de periode 1950-1970 bedreigen, namelijk:

  1. Een lagere hoogtepositie van de bovenwapening in vloeren dan waarvan bij het ontwerp is uitgegaan;
  2. Hogere permanente belasting op de vloerplaten dan volgens het ontwerp;
  3. Het ontstaan van scheuren in de kritische doorsnede van de vloeren, waardoor chloriden (dooizouten) relatief eenvoudig kunnen indringen, met putcorrosie van de wapening als gevolg.

(bron)

Galerijflat

De CUR-248 stelt dat de kans op putcorrosie bij balkons zo klein wordt geschat, deze vaak niet hoeven worden bekeken. Uitzondering op de regel zijn balkons direct aan de kustlijn: chloriden in de zilte lucht komen in contact met de betonconstructie. Andere redenen om toch te kijken naar balkonvloeren zijn afwijkende, grote afmetingen van de balkonvloeren en wanneer is vastgesteld dat galerijvloeren in het flatgebouw niet aan de eisen voldoen.

De Overheid heeft bepaald dat de inspecties voor 31 december 2016 moeten worden uitgevoerd. Olde Hanter Bouwconstructies doet zowel de inspecties als de constructieve beoordelingen van galerijflats.