Waterplein te Tiel

Het waterplein is in opdracht van de Gemeente Tiel ontworpen in het kader van het programma “Tiel-Oost, droger en mooier”. In dit programma werken de gemeente Tiel, Waterschap Rivierenland en de inwoners samen aan het opzetten van een leefbare wijk, waarin ‘leven met water’ nu en in de toekomst werkelijkheid is. Naast de aanleg van het Waterplein, zijn er ook huizen opgeknapt of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Er is ook een nieuw rioleringssysteem aangelegd en de straten hebben waterdoorlatende verharding gekregen.

Het plein is ontworpen door De Urbanisten, in het proces van ontwerpen hebben bewoners en schoolkinderen meegedacht. De figuren op het sportveld zijn bijvoorbeeld gekozen door de kinderen van de school de Achtbaan.

Voor meer informatie zie de website van de Gemeente Tiel.