Damwand Wheerlicht te Purmerend

Voor het bouwrijp maken van de bouwgrond voor de realisatie van het appartementencomplex “Wheerlicht” te Purmerend is door Olde Hanter Bouwconstructies een damwandadvies opgesteld.

Het gaat hierbij om de realisatie van een tijdelijke damwandconstructie. Deze constructie heeft een grond- en waterkerende functie met een lengte die varieert van 6 tot 12 meter. De stalen damwand zal ervoor zorgen dat de kelder rond juni droog kan worden afgegraven. 

Binnen de ontwerpberekening is rekening gehouden met de verschillende bouwfases, waarbij onder andere is gerekend met belastingen uit materieel en ten gevolge van de uitvoering van het appartementencomplex.

Incite Projects bedankt dat jullie ons bij dit project hebben betrokken!